Đề thi và đáp án Thông tin tuyển sinh Tỉ lệ chọi
 

ĐIỂM THI LỚP 10 THÁI BÌNH 2013

ĐIỂM THI LỚP 10 2013


Trang chủ > Điểm thi lớp 10 > Năm 2013 > Thái Bình - 26
 
ĐIỂM THI LỚP 10 2014
DANH SÁCH THỦ KHOA
ĐIỂM CHUẨN 10
 

THÔNG BÁO: Đã có điểm tuyển sinh vào lớp 10 AN GIANG- hệ chuyên và ko chuyên (mã tỉnh: 51), để đăng ký nhận điểm thi sớm nhất, soạn: KLM 51 SốBD gửi  8677 hoặc tra trực tuyến trên diemthivaolop10.net

Ghi chú: Điểm thi vào lớp 10 Thái Bình năm 2014 liên tục được cập nhật trên diemthivaolop10.net phục vụ cho việc tra cứu điểm thi lớp 10 2014 online/ trực tuyến.

TRA ĐIỂM THI LỚP 10 TỈNH THÁI BÌNH (MÃ: 26) 2013

Mã tỉnh/ TP: 26
Trạng thái: CHƯA ĐỦ ĐIỂM (tiếp tục cập nhật)
Nguồn điểm thi: Bộ giáo dục & đào tạo

Họ tên hoặc SBD (phần số):

Về trang chủ tra điểm thi lớp 10 2013

NHẬN ĐIỂM THI LỚP 10 THÁI BÌNH 2014 TỰ ĐỘNG NHANH NHẤT QUA SMS, SOẠN TIN:


KLM 26 SốBáoDanh Gửi 8677

Ví dụ: Để tra điểm thi vào lớp 10 của thí sinh tại Thái Bình - 26 có Số báo danh là 123456
Soạn tin: KLM 26 123456 gửi 8677Nhận điểm chuẩn vào lớp 10 2014, soạn tin:

KLM DC Tỉnh TênTrườngTHPT Gửi 8677
Ví dụ: Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chu Văn An, Thái Bình, Soạn tin:
KLM DC 26 Chu Van An gửi 8677
HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI LỚP 10 TỈNH THÁI BÌNH (MÃ TỈNH: 26) 2013

Điểm thi lớp 10 Thái Bình - 26 2013 tại diemthivaolop10.net được cập nhật sớm nhất - nhanh nhất - chính xác nhất, ngay sau khi có kết quả điểm thi lớp 10 của Thái Bình 2013 được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Điểm thi lớp 10 Thái Bình - 26 2013, điểm thi vào cấp 3 Tỉnh Thái Bình (Mã: 26) 2013 online/ trực tuyến, điểm thi vào cấp III Thai Binh 2013, diemthi vaolop10 Tỉnh Thái Bình (Mã tỉnh: 26) 2013, diem thi vao lop 10 Thai Binh nam 2013 online/ truc tuyen
Xem điểm thi lớp 10 Thái Bình - 26 2013, xem điểm thi vào cấp 3 Tỉnh Thái Bình (Mã: 26) 2013 sớm nhất/ nhanh nhất, xem điểm thi lớp 10 2013 Thái Bình online/ trực tuyến, xem diem thi vao lop 10 2013 Thai Binh, xemdiemthi vao lop 10 Tỉnh Thái Bình (Mã tỉnh: 26) nam 2013, xem diem thi vao cap 3 Thai Binh 2013 online/ truc tuyen
Tra điểm thi lớp 10 Thái Bình - 26 2013, Tra điểm thi vào cấp 3 Tỉnh Thái Bình (Mã: 26) 2013 sớm nhất/ nhanh nhất, Tra điểm thi lớp 10 2013 Thái Bình online/ trực tuyến, Tra diem thi vao lop 10 2013 Thai Binh, tradiemthi vao cap 3 Tỉnh Thái Bình (Mã tỉnh: 26) nam 2013, tra diem thi vao cap 3 Thai Binh 2013 online/ truc tuyen
Tra cứu điểm thi lớp 10 Thái Bình - 26 2013, Tra cứu điểm thi vào cấp 3 Tỉnh Thái Bình (Mã: 26) 2013 sớm nhất/ nhanh nhất, Tra cứu điểm thi lớp 10 2013 Thái Bình online/ trực tuyến, Tra cuu diem thi vao lop 10 2013 Thai Binh, tracuudiemthi vao lop 10 Tỉnh Thái Bình (Mã tỉnh: 26) nam 2013, tra cuu diem thi vao cap III Thai Binh 2013 online/ truc tuyen
 
 

 
Copyright (C) diemthivaolop10.net 2014

Bảng mã tỉnh/ tp 2014 


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ