Đề thi và đáp án Thông tin tuyển sinh Tỉ lệ chọi
 

ĐIỂM THI LỚP 10 ĐÀ NẴNG

ĐIỂM THI LỚP 10 2015


Trang chủ > Điểm thi lớp 10 > Đà Nẵng - 04
 
ĐIỂM THI LỚP 10 2016
DANH SÁCH THỦ KHOA
ĐIỂM CHUẨN 10
 

 

Tra trực tuyến trên diemthivaolop10.net
Ghi chú: Điểm thi vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2016 liên tục được cập nhật trên diemthivaolop10.net phục vụ cho việc tra cứu điểm thi lớp 10 2016 online/ trực tuyến.

TRA ĐIỂM THI LỚP 10 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Mã tỉnh/ TP: 04

ĐIỂM THI LỚP 10 ĐÀ NẴNG 2016

Trạng thái: Đã có điểm
Thời gian nhập điểm: 22/06/2016 19:43
Nguồn điểm thi: Bộ giáo dục & đào tạo

ĐIỂM THI LỚP 10 ĐÀ NẴNG 2015

Trạng thái: Đã có điểm
Thời gian nhập điểm: 23/06/2015 00:45
Nguồn điểm thi: Bộ giáo dục & đào tạo
HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI LỚP 10 TP ĐÀ NẴNG (MÃ: 04)

Điểm thi lớp 10 Đà Nẵng - 04 tại diemthivaolop10.net được cập nhật sớm nhất - nhanh nhất - chính xác nhất, ngay sau khi có kết quả điểm thi lớp 10 của Đà Nẵng được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Điểm thi lớp 10 Đà Nẵng - 04, điểm thi vào cấp 3 Thành phố Đà Nẵng online/ trực tuyến, điểm thi vào cấp III Da Nang, diemthi vaolop10 TP ĐÀ NẴNG (Mã: 04), diem thi vao lop 10 Da Nang online/ truc tuyen
Xem điểm thi lớp 10 Đà Nẵng - 04, xem điểm thi vào cấp 3 Thành phố Đà Nẵng sớm nhất/ nhanh nhất, xem điểm thi lớp 10 Đà Nẵng online/ trực tuyến, xem diem thi vao lop 10 Da Nang, xemdiemthi vao cap 3 TP ĐÀ NẴNG (Mã: 04), xem diem thi vao cap 3 Da Nang online/ truc tuyen
Tra điểm thi lớp 10 Đà Nẵng - 04, Tra điểm thi vào cấp 3 Thành phố Đà Nẵng sớm nhất/ nhanh nhất, Tra điểm thi lớp 10 Đà Nẵng online/ trực tuyến, Tra diem thi vao lop 10 Da Nang, tradiemthi vao cap III TP ĐÀ NẴNG (Mã: 04), tra diem thi vao cap 3 Da Nang online/ truc tuyen
Tra cứu điểm thi lớp 10 Đà Nẵng - 04, Tra cứu điểm thi vao cap III Thành phố Đà Nẵng sớm nhất/ nhanh nhất, Tra cứu điểm thi lớp 10 Đà Nẵng online/ trực tuyến, Tra cuu diem thi vao lop 10 Da Nang, tracuudiemthi vao cap 3 TP ĐÀ NẴNG (Mã: 04), tra cuu diem thi vao cap III Da Nang online/ truc tuyen
danang.edu.vn, danang.com.vn, danang.vn, sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng - 04
 
 

 
Copyright (C) diemthivaolop10.net 2016

Bảng mã tỉnh/ tp 2016 


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ